• เก้าอี้สำนักงาน SUPER CHAIR รุ่น ERGO-JW-529M

    • โครงสร้างเหล็กชุบโครเมี่ยม หุ้มทับด้วยตาข่ายไนล่อน อย่างดี
    • ท้าวแขนทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม ปิดทับด้านบนด้วยพีพี
    • ที่นั่งโครงสร้างทำจากไม้อัดวีเนียร์ขึ้นรูป บุฟองน้ำเกรด A Super หนา 3 นิ้ว สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี นั่งเวลานานๆ รู้สึกสบาย หุ้มด้วยผ้าตาข่าย
    • ขาเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก ก้อนโยก 1 ระดับ โยกเอนได้ – ล็อคได้ มี 2 สีให้เลือก ตาข่ายสีดำ และตาข่ายสีเทา
  • เก้าอี้สำนักงาน SUPER CHAIR รุ่น ERGO-MERGE-WHITE

    • เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง
    • ขนาด ก61 X ล53 X ส101 ซม.
    • พนักพิงเป็นพีพี  (Polypropylene: PP)
    • ที่นั่งโครงสร้างทำจากไม้อัดวีเนียร์ขึ้นรูป บุฟองน้ำเกรด A Super หนา 3 นิ้ว สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี นั่งเวลานานๆ รู้สึกสบาย หุ้มด้วยผ้าตาข่าย
    • ท้าวแขนทำจากพีพี  (Polypropylene: PP)
    • ขาเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก
    • ก้อนโยก 1 ระดับ โยกเอนได้ – ล็อคได้
  • เก้าอี้สำนักงาน SUPER CHAIR รุ่น ERGO-IRON

    • พนักพิงโครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสีดำ และหุ้มด้วยตาข่าย
    • ขนาด ก57 x ล57 x ส97 ซม.
    • ที่นั่งโครงสร้างทำจากไม้อัดวีเนียร์ขึ้นรูป บุฟองน้ำเกรด High Density สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี นั่งเวลานานๆ รู้สึกสบาย หุ้มด้วยตาข่าย
    • ท้าวแขนปิดด้านบนด้วยพีพี  (PP) แต่งด้วยเหล็กชุบโครเมี่ยม เพื่อความสวยงาม
    • ขาเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก ปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮโดรลิค และโยกเอน-ล็อคได้
  • เก้าอี้ผู้บริหาร SUPER CHAIR รุ่น PREMIUM JW531 H

    • เก้าอี้ผู้บริหาร พนักพิงสูง หุ้มหนังเทียมพียูสีดำ
    • ขนาด ก56 x ล61 x ส110 ซม.
    • โครงสร้างเหล็กชุบโครเมี่ยม หุ้มทับด้วยหนังเทียม พียู อย่างดี
    • ท้าวแขนทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม หุ้มด้วยหนังเทียม พียู
    • ขาเป็นอลูมิเนียม แฉก ขัดเงาเพิ่มความแข็งแรงและสวยงาม
    • ปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮโดรลิค และโยกเอน-ล็อคได้
  • เก้าอี้ผู้บริหาร SUPER CHAIR รุ่น CEO FRENCH 7000

    • พนักพิงเป็น Polypropylene เพื่อรองรับส่วนเว้าของเอวนั่งระยะเวลานานๆไม่ปวดหลัง หุ้มด้วยหนังเทียมพียู
    • ที่นั่งโครงสร้างทำจากไม้อัดวีเนียร์ขึ้นรูป บุฟองน้ำเกรด A Super หนา 3 นิ้ว
      สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี นั่งเวลานานๆ รู้สึกสบาย
    • ท้าวแขนทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม ด้านบนบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม
    • ขาเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก  ปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮโดรลิค และโยกเอน-ล็อคได้
  • เก้าอี้ผู้บริหาร SUPER CHAIR รุ่น ERGO-730H

    • เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง ทำจากพีพี  (Polypropylene:PP) หุ้มด้วยตาข่าย
    • มีหัวพิง / ที่นั่งโครงสร้างทำจากไม้วีเนียร์ขึ้นรูป บุฟอง หุ้มด้วยผ้า
    • ท้าวแขนทำจากพีพี   (Polypropylene: PP)
    • ขาทำจากพีพี  (Polypropylene:PP) 5 แฉก / ล้อ PU
    • รองรับน้ำหนัก 120 กก.
    • ก้อนโยก 1 ระดับ โยกเอนได้ – ล็อคได้
  • เก้าอี้ผู้บริหาร SUPER CHAIR รุ่น ERGO-JAPAN-H

    • เก้าอี้ผู้บริหาร ผ้าตาข่ายพนักพิงสูง ก 64 X ล 67 X ส 113 ซม.  
    • เก้าอี้สำนักงานเพื่อสุขภาพ รองรับส่วนเว้าของเอว สามารถนั่งทำงานได้เป็นเวลานาน ไม่ปวดหลัง 
    • พนักพิงเป็นพีพี (Polypropylene: PP)  เพื่อรองรับส่วนเว้าของเอว นั่งระยะเวลานานๆไม่ปวดสันหลัง  หุ้มด้วยตาข่าย Mesh เกรด A  มีหัวพิง
    • ที่นั่งโครงสร้างทำจากไม้อัดวีเนียร์ขึ้นรูป บุฟองน้ำเกรด A หุ้มด้วยหนัง
    • ท้าวแขนทำจากพีพี (Polypropylene: PP)
    • ก้อนโยกระบบ Sychrom.Multi lock พนักพิงและที่นั่งแยกการเอนอย่างอิสระ ล็อคได้ทุกตำแหน่ง
    • ขาเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก 
    • พนักพิงมีให้เลือก 2 สี ผ้าตาข่ายสีดำ และ ผ้าตาข่ายสีเทา
  • เก้าอี้สำนักงาน SUPER CHAIR รุ่น ME-JW529-1 V

    • ขนาด ก 57 x ล 61 x ส 93 ซม.
    • โครงสร้างเหล็กชุบโครเมี่ยม หุ้มทับด้วยตาข่ายไนล่อน อย่างดี
    • ท้าวแขนทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม ปิดทับด้านบนด้วยพีพี
    • ขาเป็นโครงเก้าอี้รับแขกเหล็กชุบโครเมี่ยม
    • มี 2 สีให้เลือก ตาข่ายสีดำ และตาข่ายสีเทา
  • เก้าอี้สำนักงาน SUPER CHAIR รุ่น EX-JW-531 M

    • เก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลางหุ้มหนังเทียมพียูสีดำ ขนาด ก 56 x ล 59 x ส 92 ซม.
    • โครงสร้างเหล็กชุบโครเมี่ยม หุ้มทับด้วยหนังเทียม พียู อย่างดี
    • ท้าวแขนทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม หุ้มด้วยหนังเทียม พียู
    • ขาเป็นอลูมิเนียม แฉก ขัดเงาเพิ่มความแข็งแรงและสวยงาม
    • ปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮโดรลิค และโยกเอน-ล็อคได้
  • เก้าอี้สำนักงาน SUPER CHAIR รุ่น ERGO-JW527-1M

    • เก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลางหุ้มตาข่ายไนล่อน สีดำ ขนาด ก 57 x ล 59 x ส 92ซม.
    • เก้าอี้สำนักงานเพื่อสุขภาพ รองรับส่วนเว้าของเอว สามารถนั่งทำงานได้เป็นเวลานาน ไม่ปวดหลัง คุณภาพดี ราคาโรงงาน
    • โครงสร้างเหล็กชุบโครเมี่ยม หุ้มทับด้วยตาข่ายไนล่อนอย่างดี
    • ท้าวแขนทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม หุ้มด้วยหนังเทียม PU
    • ขาเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก
    • ปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮโดรลิค และโยกเอน-ล็อคได้
    • มีสีดำสีเดียว
  • เก้าอี้สำนักงาน SUPER CHAIR รุ่น ERGO-GTO 305

    • เก้าอี้สำนักงานผ้าตาข่ายสีเทา พนักพิงกลาง ขนาด ก 63 X ล 63 X ส 94 ซม.
    • พนักพิงเป็น Polypropylene  มี Lumbar support เพื่อรองรับส่วนเว้าของเอวนั่งระยะเวลานานๆไม่ปวดหลัง  หุ้มด้วยตาข่าย Mesh เกรด A
    • โครงสร้างที่นั่งทำจากไม้อัดวีเนียร์ขึ้นรูป บุฟองน้ำเกรด A หุ้มด้วยผ้าตาข่าย
    • ท้าวแขนทำจากพีพี  (Polypropylene: PP) ปรับเลื่อนหมุน ซ้าย-ขวา ได้
    • ขาเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก
    • ก้อนโยก 1 ระดับ โยกเอนได้ – ล็อคได้
  • เก้าอี้สำนักงาน SUPER CHAIR รุ่น ERGO JW-529H

    • ขนาด ก 55 x ล 66 x ส 106 ซม.ตาข่ายสีเทา
    • โครงสร้างเหล็กชุบโครเมี่ยม หุ้มทับด้วยตาข่ายไนล่อน อย่างดี
    • ท้าวแขนทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม ปิดทับด้านบนด้วยพีพี
    • ที่นั่งโครงสร้างทำจากไม้อัดวีเนียร์ขึ้นรูป บุฟองน้ำเกรด A Super หนา 3 นิ้ว สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี นั่งเวลานานๆ รู้สึกสบาย หุ้มด้วยผ้าตาข่าย
    • ขาเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก
    • ก้อนโยก 1 ระดับ โยกเอนได้ – ล็อคได้
    • มี 2 สีให้เลือก ตาข่ายสีดำ และตาข่ายสีเทา
  • เก้าอี้สำนักงาน SUPER CHAIR รุ่น ERGO

    • เก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง หุ้มผ้าตาข่าย ขนาด ก 56 X ล 57 X ส 89 ซม.
    • พนักพิงเป็นพีพี (Polypropylene: PP)  เพื่อรองรับส่วนเว้าของเอวนั่งระยะเวลานานๆไม่ปวดหลัง หุ้มด้วยตาข่าย Mesh เกรด A
    • ที่นั่งโครงสร้างทำจากไม้อัดวีเนียร์ขึ้นรูป บุฟองน้ำเกรด A Super หนา 3 นิ้ว  สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี นั่งเวลานานๆ รู้สึกสบาย หุ้มด้วยผ้าตาข่าย
    • ท้าวแขนทำจากพีพี   (Polypropylene: PP)
    • ขาเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก
    • ปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮโดรลิค และโยกเอนไม่ได้
    • พนักพิงมี 4 สีให้เลือก ผ้าตาข่าย สีดำ สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว

หมวดหมู่สินค้า